Menu

Konkurs na stypendia doktoranckie w ramach projektu pt. Optymalizacja kombinatoryczna przez pryzmat trasy komiwojażera i skojarzeń.

Ogłoszenie

WYNIKI KONKURSÓW

W konkursie na stanowisko stypendysty w projekcie "Klasyczne problemy w teorii automatów skończonych: nowe podejścia, warianty i zastosowania" (termin składania ofert: 16.03.2018) stypendia przyznano następującym osobom: Maksymilian Mika i Jakub Sutowicz.


W konkursie na dwa stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach realizacji projektu naukowego Opus 13 Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: "Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci" (termin składania ofert 1.02.2018) stypendia przyznano następującym osobom: Krzysztof Nowicki, Paweł Garncarek.


Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie "Specyfikacje ilościowe: uczenie się, algorytmy i zastosowania". Termin składania wniosków: 28 czerwca 2018, 22:00 GMT+2.

Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie "Wybrane zagadnienia kompresji gramatykowej". Szczegóły w ogłoszeniu.

Konkurs na 9 stanowisk adiunkta, asystenta lub wykładowcy, termin składania wniosków: 13.04.2018.

Nabór na dwa stanowiska typu postdoc: jedno w projekcie “Algorytmiczne podstawy optymalizacji sieci logistycznych” i jedno w projekcie "Algorytmiczna optymalizacja online dla problemów grafowych". Szczegóły w ogłoszeniu.

Nabór na stanowisko stypendysty w projekcie "Klasyczne problemy w teorii automatów skończonych: nowe podejścia, warianty i zastosowania". Szczegóły w ogłoszeniu

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach realizacji projektu naukowego Opus 13 Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci. Badania realizowane będą pod kierunkiem dr hab. Tomasza Jurdzińskiego. Szczegóły konkursu w załączonym pliku.

---

Nabór na stanowisko doktorant-stypendysta w grancie "Algorytmiczna optymalizacja online dla problemów grafowych": ogłoszenie.

---

Konkurs na stanowisko adiunkta: ogłoszenie.

---

Powtórzony nabór na stanowisko doktorant-stypendysta w grancie "Algorytmiczne podstawy
optymalizacji sieci logistycznych". Szczegóły w ogłoszeniu.

---

Poszukujemy dwóch doktorantów i jednego postdoka w projekcie “Algorithmic fundamentals of supply chain networks”. Szczegóły w ogłoszeniu: announcement.pdf.