• mgr Piotr Ostropolski-Nalewaja

  • Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych
  • email: postropolski@cs.uni.wroc.pl
  • www:
  • telefon: 71 375 7832
  • pokój: 327