Menu

26 kwietnia 2016 14:15

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (26 kwietnia, godz. 14.15, s. 237) dr Rafał Nowak i prof. Stefan Paszkowski przedstawią referat pt. ,,Przyspieszanie zbieżności szeregów naprzemiennych''.

Streszczenie. Referat dotyczy przyspieszania zbieżności pewnej szerokiej rodziny szeregów naprzemiennych. Przedstawimy nową metodę służącą do tego celu oraz podamy pewne jej własności. Pokażemy, że analogiczne własności mają klasyczne metody Levina i Wenigera. Zwrócimy uwagę zarówno na podobieństwa, jak i na różnice między tymi metodami. Na kilku przykładach porównamy skuteczność przyspieszania zbieżności oraz pokażemy, że nową metodę można również stosować do uzbieżniania szeregów rozbieżnych.