Menu

12 stycznia 2016 14:15

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (19 stycznia, godz. 14.15, s. 237) prof. Leszek Plaskota z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi referat pt. ,,Optymalna numerycznie aproksymacja klas kawałkami Hölderowskich".

Streszczenie: sem-zmn-19-01-2016-l-plaskota.pdf