Menu

4 października 2016 12:16

ARAW jest organizatorem dzisiejszej konferencji WRO IT CAMP (http://wroitcamp.pl/), którą objął swoim patronatem JM Rektor UWr.

Jednym z prelegentów będzie p. Karol Pokorski, przedstawiciel UWr. Szczegóły.