6 października 2016 11:20

Z przyjemnością informujemy, że firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów
ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to
po pięć miesięcy w każdym semestrze.
Niniejszym ogłaszamy nabór wniosków na stypendia w pierwszym semestrze.
Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie
wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen, oraz krótki opis
najważniejszych osiągnięć kandydata. (Formularz wniosku dostępny w Dziekanacie)
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 14.10.2016

Aktualizacja: Laureatami stypendiów ufundowanych przez firmę AXIT na okres od października 2016 do lutego 2017 zostali:

  • Agnieszka Dudek,
  • Jarosław Kwiecień,
  • Mateusz Wasylkiewicz,
  • Stanisław Wilczyński.
Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do Dziekanatu celem podpisania umowy stypendialnej. Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.

Regulamin programu stypendialnego

AXIT