7 lutego 2017 14:06

Informujemy, że otwieramy nabór wniosków na stypendia w drugim (letnim) semestrze.
Firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to pięć miesięcy.
Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen, oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć kandydata. (Formularz wniosku dostępny w Dziekanacie)
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 21.02.2017
Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.

Regulamin przyznawania stypendiów