30 marca 2018 10:12

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłosił godziny dziekańskie w środę, 4 IV, od 8 do 22. Decyzja w sprawie ewentualnego odrabiania tych godzin zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.