Menu

July 3, 2018, 10:10 a.m.

Nasz nowy doktorant i absolwent studiów I stopnia w naszym instytucie, Bartosz Bednarczyk, został laureatem Diamentowego grantu. Na na projekt "Logiki z uogólnionymi kwantyfikatorami zliczającymi dla programów operujących na danych i systemów bazodanowych" otrzyma finansowanie o wartości ponad 190 tys. zł.

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.

Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu moga też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt.

za nauka.gov.pl