Menu

March 24, 2016, 7:19 p.m.

Nagrody i wyróżnienia

Jarek Byrka dostał półtoramilionowy grant w konkursie SONATA BIS 5 na projekt Algorytmiczne podstawy sieci logistycznych. Według opisu, w ramach projektu będą rozwijane nietrywialne metody algorytmiczne dla fundamentalnych problemów optymalizacyjnych związanych z sieciami transportowymi. W szczególności członkowie projektu skoncentrują się na konstrukcji algorytmów dla planowania hierarchicznych sieci transportowych. Będę również badać złożoność problemu dynamicznej agregacji transportu w wielopoziomowych sieciach drzewiastych, uwzględniając dynamikę zapotrzebowania na transport na etapie projektowania sieci transportowej.

Mateusz Lewandowski dostał wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterska z informatyki PTI.

M.M. Sysło był ekspertem w delegacji MEN na „The Education World Forum. Global Summit for Education Ministers”, w Londynie 17-20 Stycznia 2016. To Forum jest organizowane przez rząd Wielkiej Brytanii i poprzedza edukacyjne targi BETT, poświęcone głównie wykorzystaniu technologii na wszystkich szczeblach kształcenia.

Ważne wydarzenia

Od 1 lutego Emanuel Kieroński i Paweł Woźny są zatrudnieni jako profesorowie nadzwyczajnymi.

Panie Elżbieta Jakubczak i Maria Woźniak przechodzą w tym semestrze na emeryturę. Trwa już nabór na ich miejsce.

2 marca odbyło się głosowanie indykacyjne w ramach wyborów rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz instytut będą reprezentowali Witold Charatonik, Tomasz Jurdziński, Jerzy Marcinkowski, Paweł Laskoś-Grabowski i Jan Otop.

17 edycja ZOSI odbyła się w Karpaczu w dniach 25-28 lutego 2016. Wzięło w niej udział około 170 uczestników.

18 marca w naszym instytucie odbędzie się hackathon BrainCode 2016, organizowany przez allegro: http://allegro.tech/braincode/.

19 marca odbędzie się w II konkurs programistyczny PIZZA 2016. Zakwalifikowano do niego 35 drużyn spośród 115 zgłoszonych. https://pizza.natodia.net/.

Nauka

W dniach 5-6 lutego w Warszawie odbyło się Forum Informatyki Teoretycznej, na którym nasz instytut będą reprezentować Mateusz Lewandowski, Grzegorz Stachowiak, Jakub Michaliszyn, Krzysztof Nowicki, Marcin Bieńkowski, Tomasz Jurdziński, Krzysztof Sornat, Michał Karpiński, Emanuel Kieroński, Paweł Garncarek, Piotr Wieczorek, Leszek Pacholski, Michał Różański, Łukasz Jeż i Maciej Pacut.

Powstało seminarium zakładu Teorii Informatyki i BAz Danych (TIBAD), którego spotkania będą odbywać się w parzyste piątki miesiąca o 12:15 w sali 310. Inauguracyjny referat o bazach danych wygłosi Piotr Wieczorek 11 marca. Więcej informacji na stronie http://tibad.ml/.

Leszek Pacholski jest członkiem zarządu (executive board) Eqanie (europejska agencja akredytacyjna) http://www.eqanie.eu/ i wiceprezydentem Informatics Europe (związek wydziałów informatyki w Europie) http://www.informaticseurope.org/.

Artur Jeż opublikował w Journal of the ACM 63(1) pracę Recompression: A Simple andPowerful Technique for Word Equations.

Ciekawe publikacje

Patryk Filipiak, Bartlomiej Golenko, Cezary Dolega. NSGA-II based Auto-Calibration of Automatic Number Plate Recognition Camera for Vehicle Speed Measurement. EvoSTAR 2016.
Artykuł traktuje o automatycznej kalibracji kamer pomiarowych przy użyciu metod inteligencji obliczeniowej. Pewien wariant metody przedstawionej w artykule zaimplementowany został w systemie NeuroCar firmy Neurosoft.

Jakub Michaliszyn, Alessio Lomuscio. Model Checking Multi-Agent Systems against Epistemic HS Specifications with Regular Expressions. International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2016).

Jakub Michaliszyn, Alessio Lomuscio. Verification of Multi-Agent Systems via Predicate Abstraction against ATLK specifications. International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2016).

Jaroslaw Byrka, Bartosz Rybicki, Sumedha Uniyal. An approximation algorithm for Uniform Capacitated k-Median problem with 1 + ε capacity violation. Conference on Integer Programming and Combinatorial Optimization (IPCO 2016).

Jaroslaw Byrka, Shanfei Li, Bartosz Rybicki. Improved Approximation Algorithm for k-level Uncapacitated Facility Location Problem (with Penalties). Theory of Computing Systems.

Jakub Kowalski, Marek Szykuła. Evolving Chess-like Games Using Relative Algorithm Performance Profiles, Applications of Evolutionary Computation. EvoApplications 2016.

P. Gospodarczyk, P. Woźny. Merging of Bézier curves with box constraints. Journal of Computational and Applied Mathematics 296 (2016), 265-274.

P. Gospodarczyk, S. Lewanowicz, P. Woźny. G^{k,l}-constrained multi-degree reduction of Bézier curves. Numerical Algorithms 71 (2016), 121-137.

Ciekawostki

W tym roku ćwiczenia z logiki dla informatyków zaliczyło 55 osób w grupach zwykłych i 24 osoby w grupach zaawansowanych, razem 79 osób spośród 169 zapisanych (47%).

Jan Otop 9 stycznia zawarł związek małżeński. Gratulujemy.

Jarek Byrka jest w PC konferencji FUN 2016.