Menu

Dec. 2, 2019, 9:34 p.m.

Rozstrzygnięto XXXVI Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Laureatem drugiego miejsca został nasz absolwent Maksymilian Mika. Tytuł nagrodzonej pracy to The Frobenius and factor universality problems of the free monoid on a finite set of words (arxiv). Promotorem był Marek Szykuła.

W konkursie wyróżniony został również Radosław Serafin za pracę Efficient algorithms for some problems related to longest increasing subsequence (artykuł zawierający wyniki z pracy: arxiv) napisaną pod kierunkiem Pawła Gawrychowskiego.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronach PTI.