Menu

Jan. 15, 2020, 2:11 p.m.

ZOSIA


Trwają zapisy na Zimowy Obóz Studentów Informatyki. W tym roku obóz odbędzie się w dniach 27.2. - 1.3.2020 w ośrodku Mieszko w Karpaczu.

Więcej informacji, a także możliwość rejestracji oraz zgłoszenia własnego wykładu - na stronie https://zosia.org.


Zimowy Obóz Studentów Informatyki A - w skrócie ZOSIA - jest obozem naukowo-rekreacyjnym organizowanym przez studentów Instytutu Informatyki. Uczestnicy zajmują się, oprócz rekreacji, rozwijaniem własnej wiedzy, wymianą zainteresowań i nawiązywaniem kontaktów naukowych. Zapraszamy do bycia częścią tego wydarzenia.