Menu

April 28, 2016, 11:52 a.m.

Dr hab. Tomasz Jurdziński został wybrany nowym dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki. Po raz pierwszy w historii tę funkcję będzie pełnił informatyk. Funkcję prodziekana do spraw nauczania informatyki ma przejąć dr hab. Jarosław Byrka.