Menu

May 4, 2016, 12:52 p.m.

Tomasz Jurdziński został nowym dziekanem wydziału. Jego kadencja zacznie się 1 września. Funkcję prodziekana do spraw nauczania informatyki ma przejąć dr hab. Jarosław Byrka.

Artur Jeż wygłosi zaproszony referat na konferencji STACS 2017.

Maciej M. Sysło otrzymał grant Google w ramach inicjatywy CS4HS - Computer Science for High Schools.

Francho Melendez otrzymał grant NVidia Hardware Grant składający się z Jetson TX1.

Dariusz Biernacki, został uhonorowany 19 kwietnia nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jego osiągnięcie habilitacyjne Operatory sterowania w językach programowania wyższego rzędu: Struktura typów oraz równoważność programów, zostało uznane za wyróżniające.

We wtorek, 17.05.2016, odbędzie się w Instytucie Informatyki Matura licealistów III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. W związku z tym wszystkie pracownie komputerowe będą zamknięte od 12:00 w poniedziałek do 14:00 w środę.

13 czerwca odbędzie się wykład Dr. Larsa Danneckera (Senior Developer, SAP) poświęcony technologii SAP HANA Vora (godz. 12.15, sala 25). Po prezentacji będzie możliwość rozmowy na tematy ewentualnej współpracy naukowej, staży studenckich itp.

Paweł Gawrychowski jest członkiem komitetu programowego SPIRE 2016.

Ciekawe prezentacje i prace:

Francho Melendez. Loving Vincent: Guiding Painters through 64.000 frames. Related to the work in the film Loving Vincent http://www.lovingvincent.com/ . SIGGRAPH 2016.

Volker Diekert, Artur Jeż, Manfred Kufleitner. Solutions of Word Equations over Partially Commutative Structures. ICALP 2016.

Andrés Aristizábal, Dariusz Biernacki, Sergueï Lenglet, Piotr Polesiuk. Environmental Bisimulations for Delimited-Control Operators with Dynamic Prompt Generation. 1st International Conference FSCD - Formal Structures for Computation and Deduction