Menu

Sept. 29, 2016, 12:06 p.m.

Trzem pracownikom naszego instytutu urodziły się dzieci: Rafał Nowak i
Jakub Michaliszyn cieszą się z córek, a Paweł Woźny z synka.

27 września odbył się u nas dzień otwarty, wzięło w nim udział około
170 uczniów. Bardzo dziękujemy kołom KSI i Continuum za wsparcie.

Zbliża się kolejny rok akademicki. Nowym pracownikiem instytutu "z
zewnątrz" będzie Filip Sieczkowski, który na naszej uczelni uzyskał
tytuł magistra, a potem wyjachał na doktorat do Danii. Nowo przyjętymi
doktorantami są: Wassim Al-Haddad (ZZOiA), Filip Chudy (ZMN), Szymon
Dudycz (ZZOiA), Michał Gańczorz (ZZOiA) i Artur Kraska (ZOK).

Best Paper Award na FSCD (1st International Conference on Formal
Structures for Computation and Deduction) otrzymała praca: Andrés
Aristizábal, Dariusz Biernacki, Sergueï Lenglet and Piotr Polesiuk.
Environmental bisimulations for delimited-control operators with
dynamic prompt generation.

W październiku ukaże się przekład Zdzisława Płoskiego książki V.
Antona Spraula "Jak działa oprogramowanie? Tajemnice komputerowych
mechanizmów szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych
powszechnie używanych technologii". Książka ukaże się nakładem
HELIONU. Jest to przystępne omówienie zasad działania typowych
aplikacji software'owych, zrozumiałe nawet dla nieinformatyków.

Ciekawe publikacje:

Witold Charatonik, Piotr Witkowski: Two-variable Logic with Counting and
Trees. Przyjęta do Transactions on Computational Logic

Saguy Benaim, Michael Benedikt, Witold Charatonik, Emanuel Kieronski,
Rastislav Lenhardt, Filip Mazowiecki, James Worrell: Complexity of Two-
Variable Logic on Finite Trees. Przyjęta do Transactions on Computational
Logic

Witold Charatonik, Piotr Witkowski: Two-variable Logic with Counting and a
Linear Order. Logical Methods in Computer Science 12(2) (2016)

Thomas A Henzinger, Jan Otop: "Model Measuring for Discrete and
Hybrid Systems". Nonlinear Analysis: Hybrid Systems

Mikhail V. Berlinkov, Marek Szykuła. Algebraic synchronization
criterion and computing reset words. Information Sciences
369:718--730, 2016.