Menu

Oct. 17, 2016, 1:57 p.m.

Już w najbliższy piątek, 21 października, o 12:30 w sali 119 obędzie się obrona pracy doktorskiej magistra Przemysława Gospodarczyka, który napisał rozprawę zatytułowaną Obniżanie stopnia i scalanie krzywych Béziera, ang. Degree reduction and merging of Bézier curves, pod kierunkiem dra hab. Pawła Woźnego.

Recenzje są dostępne pod adresem http://www.wmi.uni.wroc.pl/doktoraty.