Menu

Dec. 7, 2016, 7:35 p.m.

W środę, 7 grudnia, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Wicepremier, Pan Jarosław Gowin, odwiedził nasz instytut, aby porozmawiać o planach reformy szkolnictwa wyższego.


W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Wydziałów Matematyki i Informatyki, Biotechnologii oraz Historyczno-Pedagogicznego. W czasie spotkania dziekani wydziałów podzielili się różnymi uwagami dotyczącymi planowanych reform, w szczególności planom powołania uczelni badawczych. Pan Premier Gowin wysłuchał 5 prezentacji, a później wziął udział w dyskusji.