Menu

Jan. 4, 2017, 8:43 a.m.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci
Ś. † P.

dr Przemysławy Kanarek

wieloletniego zastępcy dyrektora Instytutu
Informatyki UWr do spraw dydaktycznych,
współtwórczyni naszego unikalnego programu studiów,
oddanego, cenionego i perfekcyjnego wykładowcy i nauczyciela,
członka Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej.
Bez Jej zaangażowania, talentu i konsekwencji nie zbudowalibyśmy
Instytutu, z którego wszyscy jesteśmy dumni.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 7 stycznia 2017 w Toruniu.

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki i Informatyki,
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego