Menu

May 22, 2017, 7:48 a.m.

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy i doktorant naszego instytutu otrzymali granty NCN:

POLONEZ:
- Maciej Piróg: Algebraic Effects and Continuations; 672 264 zł.

OPUS:
- Jerzy Marcinkowski: Jeden krok od modelu relacyjnego. Kilka
podstawowych zagadek baz danych; 617 190 zł.

SONATA:
- Filip Sieczkowski: Skalowalne metody wnioskowania o imperatywnych programach
współbieżnych; 216 700 zł.

PRELUDIUM:
- Maciej Pacut: Algorytmy online dla problemów pakowania i pokrywania; 32 400 zł.

Projekty rozpoczną się już tego lata.