• mgr Krzysztof Nowicki

  • Zakład Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów
  • email: krznowicki@gmail.com
  • www:
  • telefon: 71 375 7918
  • pokój: 325