Menu
  • mgr Michał Gańczorz

  • Zakład Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów
  • email:
  • www:
  • telefon: 71 375 7810
  • pokój: 232