Menu

10 kwietnia 2018 14:15

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (10 kwietnia, godz. 14.15, s. 237) mgr Robert Kraus przedstawi referat pt. ,,Efektywny rendering Monte Carlo z łańcuchami Markowa''.

Streszczenie. Rendering Monte Carlo pozwala na tworzenie fotograficznej jakości obrazów i animacji poprzez rozwiązywanie zbioru skorelowanych równań transportu światła. Pierwsza część referatu będzie wprowadzeniem do metod Monte Carlo w globalnym oświetleniu. Druga część dotyczyć będzie pewnego algorytmu stosującego proces redystrybucji energii w celu wykorzystania tych korelacji oraz sposobów przyspieszających zbieżność tego procesu.