Menu

Oct. 13, 2017, 6:26 p.m.

Prof. Leszek Pacholski został laureatem XXI edycji „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” w kategorii wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

klucz 2017

Dolnośląski klucz sukcesu to najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych jest cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

Wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1997 r. W latach 1997-2015 odbyło się już 19 edycji konkursu, każda zakończona uroczystym finałem w jednym ze znanych dolnośląskich miast. Nagrodami dla laureatów konkursu są statuetki Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, kute przez artystę kowala Pana Ryszarda Mazura honorowego klucznika miasta Wrocławia (za dolnyslask.wroc.pl).

Profesor Leszek Pacholski pracuje w naszym instytucie od 1994 roku, a w latach 2005–2008 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczas był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000) oraz otrzymał nagrody im. Stefana Banacha (1974), Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1994) oraz Ministra Nauki (2014).