5 grudnia 2017 13:34

Z przyjemnością iInformujemy, że pracownicy naszego instytutu otrzymali granty NCN OPUS:
- Tomasz Jurdziński: Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci,
634 tys. zł,
- Marek Szykuła: Klasyczne problemy w teorii automatów skończonych: nowe podejścia,
warianty i zastosowania, 520 tys. zł.