23 lutego 2018 13:20

Miło nam poinformować, że otwieramy kolejny nabór wniosków na stypendia ufundowane przez firmę Axit. Obecnie przyjmowane są wnioski na stypendia w semestrze letnim 2017/2018.

Firma AXIT ufundowała cztery stypendia dla najlepszych studentów ISIM i Informatyki. Wysokość stypendium to 750 zł. miesięcznie brutto. Okres wypłaty stypendiów to pięć miesięcy.

Najlepszych studentów z poszczególnych lat studiów zachęcamy do składania w Dziekanacie wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek powinien zawierać wykaz ocen oraz krótki opis najważniejszych osiągnięć kandydata. (Formularz wniosku dostępny w Dziekanacie)

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do piątku 02.03.2018 do godziny 12:00.

Szczegóły programu można znaleźć w regulaminie.