2 kwietnia 2016 19:53

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej magistra Tomasza Gogacza pod tytułem:
Fundamentalne własności teorii będących zbiorami Tuple Generating Dependencies i związki między tymi własnościami
która odbędzie się we wtorek 5 kwietnia o godzinie 12:00 w sali 119 Instytutu Informatyki UWr.