Menu

May 23, 2017, 2:24 p.m.

23 maja 2017 Rada Wydziału Matematyki i Informatyki podjęła, po burzliwej debacie, decyzję o likwidacji papierowych indeksów na wydziale. Oznacza to, że od nowego roku akademickiego nowe indeksy nie będą wymagane, a w dotychczasowych nie będzie zbierać podpisów oraz oddawać ich do dziekanatu po każdym semestrze.

Za uchwałą o zniesieniu indeksów głosowały 32 osoby, 3 były przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.