Zapraszamy na tygodniowy kurs pokazujący matematykę zupełnie inaczej, niż jest postrzegana i nauczana w szkole. Kurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich, a finansowany jest ze środków unijnych. Znajomość ,,szkolnej'' matematyki nie jest wymagana, ale wskazane jest zamiłowanie do logicznego myślenia. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 8-12 maja 2017.

Pierwsza edycja

wyklady Pierwsza edycja kursu odbędzie się w dniach 8-12 maja 2017 w budynku Instytutu Informatyki przy ul. Juliot-Curie 15 we Wrocławiu. Zapraszamy grupy szkolne i indywidualnie zgłaszających się uczniów. Zapraszamy uczniów gotowych przez 5 dni myśleć do upadłego. Nie musisz lubić szkolnej matematyki, ale dobrze, jeśli lubisz zagadki. Jeśli uważasz, że myślenie idzie Ci nieźle, to prawdopodobnie sobie poradzisz.

Wyobrażamy sobie, że dla niektórych uczestników ten kurs będzie zachętą do studiowania informatyki lub innych nauk ścisłych. Dla innych będzie pouczającym nowym doświadczeniem. Nikogo nie pozostawi obojętnym ;).

Zapisy indywidualne dla uczniów szkół średnich: https://goo.gl/forms/FagvXNznTFj70N1o2
Zapisy grupowe: szkolamyslenia@cs.uni.wroc.pl

Planowany harmonogram:

9.15 - 10:00 sprawdzian* (sala 25)
10.15 - 12.00 wykład (sala 25)
12.15 - 14.00 obiad i samodzielne rozwiązywanie zadań
14.15 - 16.00 ćwiczenia
16.15 - 17.00 konsultacje
* pierwszego dnia, 8 V, zamiast sprawdzianu odbędzie się spotkanie organizacyjne

O projekcie

„Matematyka szkołą krytycznego i kreatywnego myślenia” - to tytuł nowego projektu, który będzie realizowany przez Instytut Informatyki. Projekt przewiduje przeprowadzenie w naszym instytucie czterech edycji tygodniowych kursów prezentujących matematykę inaczej, niż normalnie jest postrzegana i nauczana w szkole. Każda edycja obejmie 95 uczniów oraz 5 nauczycieli. Planujemy udział grup szkolnych (wraz z nauczycielami) ze szkół spoza Wrocławia oraz grup szkolnych i indywidualnie zgłaszających się uczniów z Wrocławia.

We wszystkich rozwiniętych państwach, w tym w Polsce, odczuwa się dotkliwy brak wykwalifikowanych informatyków. Za rosnącym zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z dziedziny informatyki nie nadąża wzrost liczby absolwentów kierunków informatycznych, a nawet wzrost zainteresowania młodzieży studiami na tych kierunkach. Ambicją naszego instytutu, który kształci informatyków należących do światowej elity, zatrudnianych przez wiodące firmy, takie jak Google i Facebook, jest – w ramach tego projektu - zaprezentowanie uczniom matematyki innej niż ta, która normalnie jest nauczana w szkole. Matematyki, która z jednej strony jest ciekawa, z drugiej zaś strony jest rzeczywiście potrzebna do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych (w tym do studiowania informatyki) i do pracy w zawodach związanych z tymi kierunkami. Poprzez zainteresowanie młodzieży szkolnej naukami ścisłymi, rozwój kultury matematycznej u objętych projektem uczniów i podniesieniem kwalifikacji objętych projektem nauczycieli, projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji osób przyjmowanych na studia na kierunkach ścisłych i technicznych.

Kursy przeznaczone są głównie dla uczniów liceów i będą trwały 5 dni roboczych po 8 godzin zajęć. Merytoryczna zawartość kursów będzie skonstruowana w oparciu o doświadczenie zdobyte w instytucie podczas prowadzenia sześciu edycji kursu "Matematyka w dwa tygodnie": na przykładach różnych prostych kombinatorycznych rozumowań będzie się pokazywać matematykę jako wzorzec precyzyjnego rozumowania, to znaczy - najkrócej mówiąc - uczestnicy będą się uczyć odróżniać rozumowanie poprawne od błędnego i samemu konstruować precyzyjne rozumowania.

Projekt będzie realizowany we współpracy z gminą Wrocław. Całkowita wartość projektu wynosi ćwierć miliona złotych. Dla uczestników projektu przewidziano wyżywienie, a dla wybranych uczestników spoza Wrocławia również pokrycie kosztów dojazdu oraz noclegów.