Menu
 • Nasi laureaci Nagrody im. Witolda Lipskiego

  Nagroda im. Witolda Lipskiego jest przyznawana od 2005 roku. Jej zadaniem jest docenienie i wyróżnienie młodych polskich naukowców za pracę w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Co roku Rada Nagrody honoruje za wybitne osiągnięcia światowego formatu 1–2 osoby z grona pracowników i studentów polskich uczelni.

  2020

  Nagroda im. Witolda Lipskiego w roku 2020 została przyznana Krzysztofowi Nowickiemu.

  Krzysztof Nowicki złożył rozprawę doktorską w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wcześniej ukończył studia magisterskie oraz prowadził badania naukowe jako doktorant pod opieką Tomasza Jurdzińskiego. W ciągu kilku najbliższych miesięcy planuje rozpocząć staż podoktorski na Uniwersytecie Kopenhaskim. W ramach badań naukowych, Krzysztof współpracuje z naukowcami z ETH Zurich, IBM Research i Uniwersytetu Kopenhaskiego. Głównym tematem jego badań są algorytmy dla dużych zbiorów danych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów równoległych.

  W 2018 roku, Krzysztof został zaproszony na konferencję Highlights of Algorithms, aby przedstawić wyniki na temat problemu minimalnego drzewa spinającego, w modelu Congested Clique. Jesienią 2018 przyznano mu stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez miasto Wrocław doktorantom za wybitne osiągnięcia z zakresu nauk matematycznych. Krzysztof jest również stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Strona domowa Krzysztofa, profile: dblp, google scholar, cv (pdf).

  2016

  Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2016 dwie równorzędne nagrody Tomaszowi Gogaczowi i Michałowi Skrzypczakowi. Dr Tomasz Gogacz pracuje jako adiunkt w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2011 ukończył tam studia magisterskie równolegle na kierunku matematyka i kierunku informatyka, a w roku 2016 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. W swoich badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniami logiki w informatyce ze szczególnym uwzględnieniem modelowania reprezentacji wiedzy w bazach danych.

  2013

  Laureatem nagrody został Paweł Gawrychowski. Paweł w 2007 roku ukończył u nas studia, a w roku 2011 obronił pracę doktorską, obecnie zaś przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z konstruowaniem efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania wzorca w skompresowanym tekście bez jego wcześniejszej dekompresji. Więcej informacji na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/#konkurs2013.

  2012

  Honorowe wyróżnienie otrzymał Artur Jeż. W 2006 roku Artur ukończył na naszym wydziale studia informatyczne i matematyczne, w 2010 roku obronił pracę doktorską, w latach 2010-12 pracował w Instytucie Informatyki. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką na styku języków formalnych i algorytmiki: wyrażalnością gramatyk koniunkcyjnych oraz związanymi z nimi układami równań nad zbiorami liczb naturalnych jak również związkami między kompresją danych a równaniami w słowach, rozpoznawaniem słów przez automaty skończone oraz wyszukiwaniem wzorca. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/konkurs2012/konkurs2012.html.

  Wcześniejsze lata

  W roku 2010 nagrodę otrzymał Jarek Byrka, a w 2006 Marcin Bieńkowski. W 2005 wyróżnienie otrzymała Kasia Paluch.

 • Najlepszy kierunek studiów 2012

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniła najlepsze kierunki studiów realizowane na uczelniach w całej Polsce. Studia informatyczne i matematyczne na naszym wydziale znalazły się w tym doborowym gronie. Oprócz prestiżowego wyróżnienia wybrane kierunki otrzymały pokaźną dotację finansową przeznaczoną na dalsze podnoszenie jakości kształcenia i rozwój.