Menu
  • Dualne funkcje B-sklejane: konstrukcja i zastosowania - Kierownik: dr hab. Paweł Woźny

    Okres realizacji: 2011-2013

    Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

  • Zastosowanie związków rekurencyjnych w teorii szeregów ortogonalnych - Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Lewanowicz

    Okres realizacji: 1999-2001

    Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego