Podczas studiów u nas możecie się ubiegać o udział w rozmaitych programach stypendialnych:

  • stypendium Rektora UWr - informacje
  • wrocławskie stypendium SPS dla finalistów olimpiad przedmiotowych - informacje
  • stypendium dla przyjętych na studia z wysokimi wynikami rekrutacji - Młody Badacz (IDUB, uczelnia badawcza) - 100 stypendiów na UWr, w poprzednich edycjach ok. 30-50 stypendiów dla studentów naszego wydziału.
  • Stypendium Ministra - informacje
  • stypendia dla studentek i maturzystek "Nowe technologie dla dziewczyn": informacje 

Ponadto uczelnia udziela wsparcia o charakterze socjalnym - informacje na stronie UWr

Starsze informacje

Termin składania wniosków o stypendia uniwersyteckie mija zwykle wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, czyli na przełomie września i października. O szczegółowe daty należy pytać w dziekanacie.