Menu

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów zajmuje się badaniami nad znajdowaniem efektywnych algorytmów rozwiązujących rozmaite problemy. Pracownicy zakładu zajmują się między innymi:

* algorytmami na słowach,

* bezpieczeństwem informacji,

* obliczeniami rozproszonymi,

* teorią automatów,

* złożonością obliczeniową i językami formalnymi.

Kierownikiem zakładu jest prof. Krzysztof Loryś.