Menu
 • Odkrywanie ukrytej struktury danych na podstawie obserwacji

  Kierownik: dr hab. Jan Chorowski/ dr hab. Piotr Wnuk-Lipiński

  Okres realizacji: 2020-2023

  Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Audioscope - system do automatycznego wyszukiwania treści w nagraniach w języku polskim metodą hybrydową - Kierownik: dr Paweł Rychlikowski

  Okres realizacji: 2015-2017

  Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy - Kierownik: dr inż. Jan Chorowski

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki