Menu
 • Problemy komunikacyjne w bezprzewodowych sieciach sensorowych - Kierownik: mgr Michał Rożański

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki


 • Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny - Kierownik: dr Artur Jeż

  Okres realizacji: 2015-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Synchronizacja automatów i hipoteza Cerny'ego - Kierownik: mgr Marek Szykuła

  Okres realizacji: 2014-2016

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Języki i uczenie w General Game Playing - Kierownik: mgr Jakub Kowalski

  Okres realizacji: 2014-2018

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Obliczenia rozproszone w sieciach dynamicznych - Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Okres realizacji: 2013-2016

  Projekt badawczy finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

 • Konstrukcja i analiza skalowanych algorytmów dla sieci bezprzewodowych - Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Okres realizacji: 2013-2016

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Wydajne algorytmy i reprezentacje w teorii języków formalnych i automatów - Kierownik: dr Artur Jeż

  Okres realizacji: 2011-2014

  Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 • Automaty, gramatyki, równania: minimalizacja i siła wyrazu - Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński

  Okres realizacji: 2010-2012

  Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Analiza kombinatoryczna algorytmów rozproszenia (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

  Okres realizacji: 2008-2010

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Gramatyki koniunkcyjne i układy równań języków (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

  Okres realizacji: 2008-2010

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Algorytmy aproksymacyjne i online - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

  Okres realizacji: 2007-2010

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Metody teorii automatów i języków formalnych w problemach wyszukiwania wzorca, weryfikacji bezpieczeństwa systemów, złożoności obliczeniowej oraz w analizie języków naturalnych Kier: dr T. Jurdziński

  Okres realizacji: 2006-2008

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Konstrukcja i analiza algorytmów aproksymacyjnych dla grafowych problemów optymalizacyjnych (promotorski) - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

  Okres realizacji: 2006-2008

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Równoległe i sekwencyjne algorytmy aproksymacyjne dla problemów kombinatorycznych i geometrycznych - Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

  Okres realizacji: 2000-2002

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego