Menu

Sprawozdania

Nasz instytut każdego roku publikuje szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności naukowej

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Konferencje naukowe i szkoły:

Big data analytical methods for complex systems - Wrocław 2022

CPM 2021 - Wrocław 2021

SIROCCO 2021 - Wrocław 2021

FROCOS 2015 – Wrocław 2015
TABLEAUX 2015 – Wrocław 2015
ALGO 2014 – Wrocław 2014
10th European Computer Science Summit – Wrocław 2014
ACP Summer School 2012 – Wrocław 2012
23rd International Conference on Automated Deduction – Wrocław 2011
ICALP 2007, LICS 2007, Logic Colloquium 2007 – Wrocław 2007
18th International Workshop: Computer Science Logic 2004 – Karpacz 2004
Forum Informatyki Teoretycznej - Wrocław 1993, 1997, Karpacz 2004-2006.
Szkoła ACM: Bezpieczeństwo w Internecie – Duszniki Zdrój 2002
Szkoła ACM: ACM Workshop on Functional and Object Oriented Programming – Jadwisin 1997
Szkoła ACM: ACM State of the Art Summer School Functional and Object Oriented Programming – Sobótka 1996
The 24th International Symposium of Mathematical Foundations of Computer Science – Szklarska Poręba 1999

Habilitacje (od 1981 roku):

 • Jakub Michaliszyn, Weryfikacja przystępna dla użytkownika (22.03.2022)
 • Jan Chorowski, Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania i przetwarzania mowy (19.05.2020)
 • Jan Otop, Podejście ilościowe w teorii automatów i jego zastosowania (15.01.2019)
 • Piotr Wnuk-Lipiński, Algorytmy ewolucyjne dla wysokowymiarowych problemów optymalizacji i ich zastosowania (16.01.2018)
 • Katarzyna Paluch, Skojarzenia w algorytmach dla tras komiwojażera i zadaniach przydziału z preferencjami (26.09.2017)
 • Dariusz Biernacki, Operatory sterowania w językach programowania wyższego rzędu: Struktura typów oraz równoważność programów (19.04.2016)
 • Artur Jeż, Rekompresja: nowe podejście do równań słów, unifikacji i skompresowanych danych (17.11.2015)
 • Łukasz Kaiser, Ilościowe własności systemów z bogatą strukturą stanów (10.12.2013)
 • Emanuel Kieroński, Zagadnienia rozstrzygalności logik z dwiema zmiennymi z relacjami równoważności lub relacjami przechodnimi (19.11.2013)
 • Paweł Woźny, Bazy Bernsteina: dualność i zastosowania (22.10.2013)
 • Jarosław Byrka, Algorytmy aproksymacyjne oparte o programy liniowe (24.09.2013)
 • Marcin Bieńkowski, Algorytmy online w zarządzaniu buforami i problemach konfiguracyjnych (19.02.2013)
 • Mieczysław Wodecki, Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej (16.03.2011, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej)
 • Tomasz Jurdziński, Automaty skracające i inne uogólnienia hierarchii Chomsky'ego (17.03.2009)
 • Lidia Tendera, Problem spełnialności i skończonej spełnialności pewnych wariantów fragmentu strzeżonego(13.05.2008)
 • Hans de Nivelle, Using resolution as decision procedure (2008)
 • Witold Charatonik, Więzy mnogościowe (12.11.2002)
 • Wiesław Szwast, Złożoność obliczeniowa problemu spełnialności dla pewnych rozszerzeń słabych logik(11.12.2001)
 • Marek Piotrów, Konstrukcja asymptotycznie optymalnych sieci sortujących odpornych na błędne działanie komparatorów (20.11.2001)
 • Krzysztof Loryś, Złożoność obliczeniowa kompakcji w równoległych modelach obliczeń (12.12.2000)
 • Maciej Liśkiewicz, Złożoność obliczeniowa pamięciowo ograniczonych interakcyjnych systemów "dowodzących"(7.03.2000)
 • Jerzy Marcinkowski, Achilles, Turtle, and Undecidable Boundedness Programs for Small Datalog Programs (7.12.1999)
 • Mirosław Kutyłowski, Złożoność obliczeniowa wielogłowicowych automatów jednostronnych (1992)
 • Krystyna Ziętak, Aproksymacja macierzy i związane z nią równania macierzowe (1990)
 • Stanisław Lewanowicz, Związki rekurencyjne dla współczynników i momentów Jacobiego (1988)
 • Jerzy Kucharczyk, Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60 (1986)
 • Edward Neuman, Metody funkcji sklejanych w analizie numerycznej (1985)
 • Maciej M. Sysło, Struktura cykli w grafach i grafy zewnętrznie płaskie, teoria i algorytmy (1981)

Doktoraty (od 1973 roku):

 • Piotr Ostropolski-Nalewaja, Chasing the chase: The chase as a tool of database theory. Promotor: prof. Jerzy Marcinkowski (12.04.2024)
 • Szymon Dudycz, Deciding the existence of polynomial time algorithms for some matching and voting problems. Promotor: dr hab. Katarzyna Paluch (12.04.2024)
 • Mateusz PyzikReflection of Continuation-Passing Style in Calculi of Delimited Control. Promotor: dr hab. Dariusz Biernacki (30.01.2024)
 • Tomasz DrabReductio Strategies in the Lambda Calculus and Their Implementation through Derivable Abstract Machines. Promotorzy: dr hab. Dariusz Biernacki, dr Małgorzata Biernacka (30.06.2023)
 • Filip Chudy, New algorithms for Bernstein polynomials, their dual bases, and B-spline functions. Promotor: dr hab. Paweł Woźny (14.02.2023)
 • Artur Kraska, The price of delays in online algorithms. Promotor: dr hab. Marcin Bieńkowski (22.11.2022)
 • Piotr PolesiukReasoning about control effects: from program equivalence to language design. Promotor: dr hab. Dariusz Biernacki (07.07.2022)
 • Jan MarcinkowskiThree small discoveries in the field of (in-)approximability. Promotor: prof. Jarosław Byrka (07.07.2022)
 • Paweł Schmidt, Nowoczesne rozwiązania online dla pradawnych problemów grafowych. Promotor: dr hab. Marcin Bieńkowski (26.04.2022)
 • Paweł Garncarek, Online and distributed algorithms for packet dissemination in wireless networks'. Promotor: prof. Tomasz Jurdziński (23.11.2021)
 • Krzysztof Piecuch, Pewne warianty klasycznych problemów optymalizacji kombinatorycznej. Promotor: prof. Andrzej Kisielewicz (18.05.2021)
 • Krzysztof Nowicki, O drzewach spinających i małych cięciach w Congested Clique i MPC. Promotor: prof. Tomasz Jurdziński (16.02.2021)
 • Adam Kunysz, Algorytmy dla skojarzeń silnie stabilnych. Promotor: dr hab. Katarzyna Paluch (2.02.2021)
 • Michał Gańczorz, Ograniczenia entropijne dla kompresji gramatykowej, zwięzłych struktur dla drzew i innych struktur danych. Promotor: dr hab. Artur Jeż (26.01.2021)
 • Pratik Ghosal, Efficient algorithms for combinatorial optimization problems related to rank-maximal matchings and rectangle tiling. Promotor: dr hab. Katarzyna Paluch (15.12.2020)
 • Mateusz Lewandowski, Algorytmy aproksymacyjne dla wierzchołkowo-ważonych problemów konstrukcji sieci w grafach planarnych oraz dla lokalizacji fabryk. Promotor: dr hab. Jarosław Byrka (6.11.2020)
 • Maciej Pacut, Algorithmic aspects of contemporary networks. Promotor: dr hab. Marcin Bieńkowski (10.12.2019)
 • Krzysztof Sornat, Approximation Algorithms for Multiwinner Elections and Clustering Problems. Promotor: dr hab. Jarosław Byrka (12.11.2019)
 • Michał Karpiński, CNF Encodings of Cardinality Constraints Based on Comparator Networks. Promotor: dr hab. Marek Piotrów (24.09.2019)
 • Adrian Łańcucki, Redukcja wymiarowości poprzez zanurzenia sąsiedztw w selekcji atrybutów i jej wielopunktowe rozszerzenia. Promotorzy: prof. dr hab. Leszek Pacholski i dr hab. Piotr Wnuk-Lipiński (16.04.2019)
 • Michał Różański, Algorithmic Communication Problems in Wireless Networks. Promotor: dr hab. Tomasz Jurdziński (25.09.2018)
 • Jakub Kowalski, General Game Description Languages, Promotor: prof. Andrzej Kisielewicz (9.06.2017)
 • Patryk Filipiak, Proaktywne algorytmy ewolucyjne w rozwiązywaniu problemów optymalizacji dynamicznej. Promotorzy: prof. Leszek Pacholski i dr Piotr Wnuk-Lipiński (21.12.2016).
 • Przemysław Gospodarczyk, Obniżanie stopnia i scalanie krzywych Béziera. Promotor: dr hab. Paweł Woźny (25.10.2016)
 • Bartosz Rybicki, Approximation algorithms for NP-hard location problems. Promotor: dr hab. Jarosław Byrka (27.09.2016)
 • Paweł Rajba, Problemy szeregowania zadań z losowymi parametrami. Promotor: dr hab. Mieczysław Wodecki (20.04.2016, Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej)
 • Tomasz Gogacz, Fundamentalne własności teorii będących zbiorami Tuple Generating Dependencies i związki między tymi własnościami. Promotor: prof. Jerzy Marcinkowski (5.04.2016)
 • Marcin Kardas, Szybkie i energetycznie efektywne protokoły dla radiowych sieci ad hoc. Promotor: dr hab. inż. Marek Klonowski (8.12.2015)
 • Marek Szykuła, Algorytmy dla automatów synchronizowalnych. Promotor: prof. Andrzej Kisielewicz (17.11.2015)
 • Łukasz Stafiniak, GADTs for Reconstruction of Invariants and Postconditions. Promotor: prof. Leszek Pacholski (20.10.2015)
 • Piotr Witkowski, Complexity of some logics Extended with Monadic Datalog Programs. Promotor: prof. Witold Charatonik (20.10.2015)
 • Marek Materzok, Control Abstraction for Layered Continuations. Semantics, Types and Implementation. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, dr Dariusz Biernacki (9.12.2014)
 • Jakub Lemiesz (PWr), Podstawowe algorytmy dla sieci Ad Hoc, Promotor: prof. dr hab. Jacek Cichoń (19.02.2013)
 • Jakub Michaliszyn, Badanie rozstrzygalności logik modalnych ze szczególnym uwzględnieniem logik operujących na przedziałach czasowych. Promotor: prof. J. Marcinkowski (23.11.2012)
 • Jan Otop, O konstrukcji algorytmów E-unifikacji. Promotor: prof. J. Marcinkowski (1.02.2012)
 • Paweł Gawrychowski, Wyszukiwanie wzorca w skompresowanym tekście. Promotor: prof. K. Loryś (25.10.2011)
 • Łukasz Jeż, Szeregowanie pakietów online. Promotorzy: dr hab. T. Jurdziński (UWr) i prof. M. Chrobak (UCR) (30.09.2011)
 • Artur Jeż, Gramatyki koniunkcyjne i układy równań nad zbiorami liczb naturalnych. Promotor: prof. K. Loryś i prof. Alexander Okhotin (University of Turku, Finlandia) (14.09.2010)
 • Rafał Nowak, Przyspieszanie zbieżności szeregów i ułamków łańcuchowych. Promotor: prof. S. Lewanowicz (13.04.2010)
 • Michał Wrona, Złożoność kwantyfikowanych problemów spełniania więzów dla pozytywnych języków temporalnych. Promotor: dr hab. W. Charatonik (22.12.2009)
 • Michał Moskal, Satisfiability Modulo Software. Promotor: prof. L. Pacholski (1.12.2009)
 • Łukasz Piwowar, Voxel Method for Realistic Rendering. Promotor: prof. Rémy Malgouyres (24.11.2009)
 • Piotr Wieczorek, Modulo Constraints and Typechecking XML Views of Relational Databases. Promotor: dr hab. J. Marcinkowski (16.12.2008)
 • Wiktor Zychla, eXtensible Multi Security: Security Framework for .NET. Promotor: prof. L. Pacholski (21.10.2008)
 • Przemysław Skibiński, Reversible data transforms that improve effectiveness of universal lossless data compression. Promotor: dr hab. M. Piotrów (3.10.2006)
 • Sebastian Bala, Decision Problems on Regular Expressions. Promotor: prof. L. Pacholski (21.02.2006)
 • Katarzyna Paluch, Approximation Algorithms for Rectangle Tiling. Promotor: prof. K. Loryś (22.02.2005)
 • Paweł Woźny, Własności współczynników Fouriera względem semiklasycznych wielomianów ortogonalnych. Promotor: prof. S. Lewanowicz (4.01.2005)
 • Piotr Lipiński, Evolutionary Data-Mining Methods in Discovering Stock Market Expertise from Financial Time Series. Promotorzy: prof. J. Korczak i prof. A. Bartkowiak (18.10.2004)
 • Paweł Keller, Obliczanie całek nieoznaczonych funkcji osobliwych lub oscylujących. Promotor: prof. S. Lewanowicz (10.06.2003)
 • Emanuel Kieroński, O złożoności logiki ze strażnikami z dwiema zmiennymi i z relacjami tranzytywnymi. Promotor: prof. L. Pacholski (13.05.2003)
 • Andrzej Łukaszewski, Offsets and Minkowski operators for speeding up global illumination methods. Promotor: prof. L. Pacholski (11.06.2002)
 • Maciej Gębala, Rekonstrukcja poliomin wypukłych, Promotor: prof. L. Pacholski (14.05.2002)
 • Ewa Kołczyk, Edukacja informatyczna w polskim systemie szkolnym. Promotor: prof. M.M. Sysło (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 9.04.2002)
 • Marcin Młotkowski, Specification and optimization of the Smalltalk programs. Promotor: prof. L. Pacholski (23.10.2001)
 • Tomasz Truderung, Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego. Promotor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)
 • Paweł Rychlikowski, Polimorficzne typy kierunkowe dla języków programowania logicznego. Promotor: prof. L. Pacholski (13.06.2000)
 • Marcin Kik, Efektywne sieci komparatorów. Promotor: prof. M. Kutyłowski (13.06.2000)
 • Tomasz Jurdziński, Aspekty komunikacyjne obliczeń systemów automatów skończonych. Promotor: prof. M. Kutyłowski (4.04.2000)
 • Lidia Tendera, Problem spełnialności dla rozszerzeń logiki pierwszego rzędu z ograniczoną liczbą zmiennych. Promotor: prof. L. Pacholski (20.10.1998)
 • Przemysława Kanarek, Realizacja permutacji na sieciach ograniczonego stopnia. Promotor: prof. M. Kutyłowski (1997)
 • Zdzisław Spławski, Proof-Theoretic Approach to Inductive Definitions in ML-like Programming Language versus Second-Order Lambda Calculus. Promotor: prof. L. Pacholski (1996)
 • Grzegorz Stachowiak, Generowanie wybranych klas obiektów kombinatorycznych algorytmami minimalnych zmian. Promotor: prof. M.M. Sysło (9.03.1995)
 • Witold Charatonik, Set constraints in some equational theories. Promotor: prof. L. Pacholski (Polska Akademia Nauk, 1995)
 • Jerzy Marcinkowski, Decidability problems of Horn clause implications. Promotor: prof. L. Pacholski (1993)
 • Witold Karczewski, Pewne uogólnienia arytmetycznych ułamków łańcuchowych. Promotor: prof. S. Paszkowski (wrzesień 1992)
 • Maciej Liśkiewicz, On one-tape Turing machines. Promotor: prof. L. Pacholski (1990)
 • Marek Piotrów, Counting and the polynomial time hierarchy. Promotor: prof. L. Pacholski (1989)
 • Krzysztof Loryś, Reversal bounded alternating Turing machines. Promotor: doc. L. Pacholski (1989)
 • Mieczysław Wodecki, Algorytmy szeregowania zadań w pewnym elastycznym systemie produkcyjnym. Promotor: doc. J. Grabowski (1987)
 • Wiesław Szwast, Spektra hornowskie. Promotor: prof. L. Pacholski (1985)
 • Mirosław Kutyłowski, Small Grzegorczyk classes and relations defined by simultaneous recursion and iteration. Promotor: prof. L. Pacholski (1985)
 • Andrzej Olejniczak, Aproksymacja okresowych w czasie rozwiązań równania parabolicznego drugiego rzędu. Promotor: doc. H. Marcinkowska (1984)
 • Mieczysław Szyszkowicz, Wyznaczanie kroku całkowania dla metod jednokrokowych rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. Promotor: doc. R. Zuber (1983)
 • Kostas Skandalis, Programowalne funkcje rzeczywiste. Promotor: prof. L. Pacholski (1981)
 • Antoni Kościelski, Aksjomat determinacji w arytmetyce drugiego rzędu. Promotor: prof. L. Pacholski (IMPAN, 10.11.1981)
 • Ewa Gurbiel, System programowania przekształceń algebraicznych AMAL. Promotor: prof. S. Paszkowski (1979)
 • Helena Krupicka, System programowania przekształceń algebraicznych AMAL. Promotor: prof. S. Paszkowski (1979)
 • Aleksander Janicki, Rozwiązanie i numeryczna aproksymacja zagadnienia Stefano za pomocą nierówności wariacyjnych. Promotor: doc. R. Zuber (1978)
 • Jerzy Tomasik, Nasycone produkty zredukowane. Promotor: prof. L. Pacholski (1977)
 • Adam Szustalewicz, Różnicowe aproksymacje operatorów gradientu i dywergencji oraz związane z nimi twierdzenia Weyla o ortogonalnym rozkładzie dla dyskretnych dwuwymiarowych okresowych pól wektorowych. Promotor: prof. A. Krzywicki (1977)
 • Stanisław Lewanowicz, Konstrukcja związku rekurencyjnego najmniejszego rzędu dla współczynników szeregu Gegenbauera. Promotor: prof. S. Paszkowski (1975)
 • Maciej M. Sysło, Odwracalność digrafów ogólnych i jej realizacja. Promotor: doc. dr L. Szamkołowicz (1973)
 • Krystyna Ziętak, Funkcje wymierne z metody naprzemiennych kierunków. Promotor: doc. dr hab. Stefan Paszkowski (20.12.1972)