Firmy oferujące praktyki - zachęcamy firmy do samodzielnego przedstawienia swoich ofert pracy, staży oraz praktyk na (nieoficjalnym)  forum studenckim.

Zasady realizacji praktyk zawodowych

Od 17 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady odbywania praktyk. Szczegóły można znaleźć w poniższych dokumentach. Studenci, którzy zaczęli realizować praktyki przed 17 stycznia 2023 r., zaliczają je na dotychczasowych zasadach.

Typowy przebieg praktyk wygląda następująco:

  1. Student samodzielnie znajduje miejsce, w którym chce odbyć praktykę. Przy wyborze można korzystać z bazy zweryfikowanych pracodawców i/lub skonsultować się z opiekunem praktyk.
  2. Minimalny wymiar praktyki wynosi 3 tygodnie dla studentów licencjackich i 4 tygodnie dla studentów inżynierskich. Punkty można dostać za maksymalnie 6 tygodni praktyk.
  3. W przypadku chęci realizacji praktyki w miejscu zatrudnienia, przed rozpoczęciem praktyk student składa w dziekanacie za pośrednictwem uczelnianego opiekuna praktyk (mówiąc prościej: daje wniosek uczelnianemu opiekunowi praktyk, który uzupełnia swoją część i przekazuje  do dziekanatu) wypełniony “Wniosek o umożliwienie realizacji praktyki w miejscu zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej”, dostępny poniżej. Następnie - o ile dziekan zaakceptuje wniosek - student rozpoczyna realizację praktyki.
    Uwaga: niestety obecna sytuacja formalno-prawna nie pozwala na złożenie wniosku z datą po rozpoczęciu praktyk. 
  4. Po zakończeniu praktyki, student składa w dziekanacie za pośrednictwem uczelnianego opiekuna praktyk wypełnione i podpisane przez zakładowego opiekuna praktyk Zaświadczenie o odbyciu praktyki na formularzu dostępnym poniżej, oraz sprawozdanie z przebiegu praktyk (w tym sposób organizacji pracy w zespole, metody pracy, wykonywane zadania, używane narzędzia).     

Uczelnianym opiekunem praktyk jest dr Marcin Młotkowski.

Załącznik 1. Wniosek o umożliwienie realizacji praktyki w miejscu zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej [pdf, docx]

Załącznik 2.  Zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz ze sprawozdaniem z przebiegu praktyki zawodowej [pdf]

Najczęście praktyki są zaliczane na podstawie umowy o pracę/dzieło/zlecenie. Alternatywnie istnieje też możliwość zaliczania praktyk w wyniku podpisanie umowy między uczelnią a pracodawcą. W takim przypadku do umowy musi być dołączony szczegółowy plan praktyki potwierdzony przez zakład pracy, a dodatkowo student przed rozpoczęciem praktyki musi zobowiązać się ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki. Zaświadczenie o odbyciu praktyki (zał. 2 powyżej) jest w obu przypadkach takie samo.

Załącznik 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób z Uczelni i z zewnątrz: RODO osoby z zakładu pracy, RODO osoby z uczelni.

 

Odpowiednie akty prawne są dostępne w BIP: 

  • Uchwała Rady Wydziału: pdf
  • Zarządzenie Rektora: pdf