Informacje o studiach

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (ISIM) prowadzone są wspólnie przez Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (zwane w skrócie ISIM) to studia I-stopnia, stacjonarne, 3-letnie licencjackie. ISIM jest kierunkiem interdyscyplinarnym, umożliwiającym jednoczesne zgłębienie dwóch dziedzin wiedzy. Program tego kierunku zakłada samodzielne dostosowanie toku studiów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań - każdy ze studentów będzie posiadał tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspierał jego rozwój naukowy na uczelni.

Wszelkie informacje dotyczące ISIM są zebrane na stronie Wydziału: