Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (zwane w skrócie ISIM) to studia I-stopnia, stacjonarne, 3-letnie licencjackie. ISIM jest kierunkiem interdyscyplinarnym, umożliwiającym jednoczesne zgłębienie dwóch dziedzin wiedzy. Program tego kierunku zakłada samodzielne dostosowanie toku studiów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań - każdy ze studentów będzie posiadał tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspierał jego rozwój naukowy na uczelni.

Zapraszamy zainteresowanych na stronę ISIMu, gdzie można zapoznać się ze szczegółami programu.


Efekty kształcenia

Informacja dla studentów przyjętych na kierunek ISIM przed 1 października 2017: zaliczenie przedmiotu Kurs: Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania pokrywa efekty kształcenia z grup Bazy danych oraz Inżynieria oprogramowania (L) dla kierunku ISIM.