Menu
 • Publications 2022

 • Publications 2021

 • Publications 2020

 • Independent employees' Publications for 2016

  1. M. M. Sysło, A. B. Kwiatkowska, Introducing a new computer science curriculum for all school levels in Poland, W: Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions : 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2015 Ljubljana, Slovenia, September 28 - October 1, 2015, Proceedings / Andrej Brodnik, Jan Vahrenhold (eds.). - Cham : Springer International Publishing, 2016. - (Lecture Notes in Computer Science ; 9378). - S. 141-154. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25396-1_13)
 • Independent employees' Publications for 2015

  1. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatyka w edukacji: nauczyciel przewodnik i twórca, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015. - 243, [10] s. : il.
  2. M. M. Sysło, From algorithmic to computational thinking: on the way for computing for all students, ITICSE '15 : Proceedings of the 2015 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. - New York : The Association for Computing Machinery, 2015. (http://dx.doi.org/10.1145/2729094.2742582).
  3. M. M. Sysło, Jak moglibyśmy się uczyć, II: (as we may learn), Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 345-355.
 • Independent employees' Publications for 2014

  1. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 344, [9] s.
  2. M. M. Sysło, The First 25 Years of Computers in Education in Poland: 1965-1990, in: A. Tatnall, B. Davey (eds.), History of Comoputers in Education, IFIP AICT 424, Springer-Verlag 2014, 266-290.
  3. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Introducing Students to Recursion: A Multi-facet and Multi-tool Approach, in: Y. Gulbahar, E. Karatas (eds.), ISSEP 2014, LNCS 8730, Springer-Verlag 2014, 124-137.
  4. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Think logarithmically!, in: T. Brinda, N. Reynolds, R. Romeike (eds.), KEYCIT 2014 - Key Competencies in Informatics and ICT, Commentarii informaticae didactisae, 2014, 232-237.
  5. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Learning Mathematics Supported by Computational Thinking, in: G. Futschek, C. Kynigos (eds.), Constructionism and Creativity, Oesterreichische Computer Gesellschaft, Vienna 2014, 258-268.
  6. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Myśl logarytmicznie!, Delta, 12, 2014, 10-13.
  7. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Myślenie komputacyjne. Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne, Informatyka w Edukacji, XI, Wydawnictwo UMK Toruń, 2014, 15-32.
 • Independent employees' Publications for 2013

  1. M. M. Sysło, Learning while we are connected, WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013 Vol. 1, Research Papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagienë, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.
  2. M. M. Sysło, Uczyć się będąc połączonym, IwE 2013 : X konferencja "Informatyka w Edukacji", 5-7 lipca 2013, UMK Toruń : teksty wystąpień / red. Maciej M. Sysło, Anna Beata Kwiatkowska. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.
  3. M. Berndt-Schreiber, A. B. Kwiatkowska, A. Polewczyński, K. Skowronek, M. M. Sysło, Teacher training one the way to e-teacher qualifications, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagienë, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 199-207.
  4. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, E-teacher standards and certificates, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagiene, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 145-151.
  5. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Ocena pracy nauczyciela i wspomaganie jego rozwoju w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, Uczyć się będąc połączonym : IwE 2013 : X konferencja "Informatyka w Edukacji", 5-7 lipca 2013, UMK Toruń : teksty wystąpień / red. Maciej M. Sysło, Anna Beata Kwiatkowska. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 164-167.
  6. M. Nowicki, M. Matuszak, A. B. Kwiatkowska, P. Bała, M. M. Sysło, Teaching secondary school students programming using distance learning: a case study, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagiene, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.- S. 246-254.