Menu

Dec. 18, 2018, 2:15 p.m.

Na ostatnim w tym roku kalendarzowym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (18 grudnia, godz. 14.15, s. 237) mgr Robert Kraus przedstawi referat pt. ,,Efektywny rendering Monte Carlo z łańcuchami Markowa''.

Streszczenie. Rendering Monte Carlo pozwala na tworzenie fotograficznej jakości obrazów i animacji poprzez rozwiązywanie zbioru skorelowanych równań transportu światła (rekurencyjnych równań całkowych). Pierwsza część referatu będzie wprowadzeniem do metod Monte Carlo w globalnym oświetleniu. Druga część dotyczyć będzie pewnego algorytmu stosującego proces redystrybucji energii wykorzystujący wspomniane korelacje oraz sposobów przyspieszających zbieżność tego procesu.