Menu

Jan. 15, 2019, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (15 stycznia, godz. 14.15, s. 237) dr Rafał Nowak przedstawi referat pt. ,,Zastosowania auto-enkoderów do reprezentacji i generowania chmur punktów 3D''.

Streszczenie. W pierwszej części referatu wprowadzona zostanie tematyka związana z auto-enkoderami ich zastosowaniami do reprezentacji i odszumiania danych. Krótko omówiona zostanie również idea modeli wariacyjnych i generatywnych zaproponowana przez D. Kingma i M. Wellinga w pracy Auto-Encoding Variational Bayes, ICLR, 2014 (zob. https://arxiv.org/abs/1312.6114 ). W drugiej części przedstawimy całościowe podejście do reprezentowania i generowania chmur punktów 3D z wykorzystaniem tzw. "adversarial autoencoders", zaproponowane w pracy M. Zamorski, i in., https://arxiv.org/pdf/1811.07605.pdf.