Menu

April 2, 2019, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (2 kwietnia, godz. 14.15, s. 237) dr Paweł Rajba przedstawi referat pt. ,,Steganografia w świecie technologii internetowych''.

Streszczenie. Steganografia, czyli nauka o ukrywaniu informacji, jest stosowana od zarania dziejów. Przez wieki funkcjonująca w świecie materialnym, w epoce cyfrowej zyskała ogrom nowych możliwości. Znana jest obecnie przede wszystkim z ukrywania informacji w obrazach, jednak mnogość mediów i sposobów ukrywania wiadomości jest niewyczerpana.

Pierwsza część referatu zostanie poświęcona wprowadzeniu do dziedziny oraz przeglądowi różnych technik ukrywania informacji popartych odpowiednimi przykładami. W drugiej części zaprezentowana zostanie steganografia w świecie technologii internetowych.