Menu

Oct. 29, 2019, 2:15 p.m.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (29 października, godz. 14.15, s. 237) zespół w składzie mgr. Filip Chudy i dr hab. Paweł Woźny przedstawi referat pt. ,,Nowe algorytmy dla krzywych i powierzchni Béziera''.

Streszczenie. Przedstawimy nowe metody ewaluacji wymiernych krzywych i powierzchni Béziera mające: (a) liniową złożoność obliczeniową względem liczby punktów kontrolnych, (b) interpretację geometryczną i własność ,,otoczki wypukłej'' oraz (c) dobre własności numeryczne. Zaproponowane podejście wyznaczania punktów na wymiernych krzywych i powierzchniach Béziera jest proste, łączy zalety sposobów wykorzystujących schemat Hornera z zaletami geometrycznych algorytmów typu de Casteljau, a równocześnie pozbawione jest wad wymienionych metod. Wszystko wskazuje na to, że algorytmy tego typu podano po raz pierwszy. Pokażemy też, że użyty pomysł ma bardziej ogólny charakter pozwalający na efektywną ewaluację dowolnych wymiernych obiektów parametrycznych.