Menu

Nov. 12, 2019, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (12 listopada, godz. 14.15, s. 237) dr Paweł Rajba przedstawi referat pt. ,,Ukrywanie informacji w procesie minifikacji skryptów''.

Streszczenie. Współczesny użytkownik świata WWW oczekuje stron internetowych, które są ładne, użyteczne, funkcjonalne czy interaktywne, inaczej ujmując, wymagania wobec treści WWW są postawione bardzo wysoko. Aby sprostać tym oczekiwaniom, każdy serwis internetowy pełen jest różnego rodzaju skryptów, które mocno wspierają logikę interakcji pomiędzy przeglądarką internetową a grymaśnym użytkownikiem. Dodatkowo, co w kontekście naszych rozważań jest kluczowe, pliki te są poddawane kompresji, którą nazywamy minifikacją. Podczas prezentacji przedstawione zostaną techniki ukrywania informacji w procesie minifikowania skryptów wraz z podstawowymi własnościami jak przepływność, niewykrywalność i odporność. Umówione zostaną model ukrywania informacji, przyjęte założenia oraz przeprowadzone, jak i planowane testy.