Menu

May 17, 2016, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (17 maja, godz. 14.15, s. 237) zespół w składzie mgr P. Gospodarczyk, prof. S. Lewanowicz i dr hab. P. Woźny przedstawi referat pt. ,,Obniżanie stopnia sklejanych krzywych Béziera''.

Streszczenie: sem-zmn-17-05-2016-pgo-sle-pwo.pdf