Menu

May 31, 2016, 2:15 p.m.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (31 maja, godz. 14.15, s. 237) prof. Anna Bartkowiak przedstawi referat pt. ,,Statystyczna analiza sygnałów sejsmicznych rejestrowanych w kopalni miedzi''.

Streszczenie. Sygnały sejsmiczne rejestrowane w kopalni mogą pochodzić z różnych urządzeń i ich lokalizacji, np. praca urządzeń mechanicznych, odstrzały ścian urobkowych, kruszarek urobku, itd. Prezentacja będzie opierać się na danych zebranych przez zespół prof. R. Zimroza z Pwr i KGH Cuprium W-w. Dane te zostały przekształcone do postaci 92 sygnałów, każdy z nich jest charakteryzowanych przez 626 cech. Zadanie polega na redukcji wymiarowości, wizualizacji i ewentualnej klasteryzacji tego zbioru. Więcej detali można znaleźć w pracach:

  • R. Zimroz, M. Madziarz, G. Żak, A. Wyłomańska, J. Obuchowski, Seismic signal segmentation procedure using time-frequency decomposition and statistical modelling, Journal of Vibroengineering, 17 (2015), 3111-3121.
  • J. Sokołowski, J. Obuchowski, M. Madziarz, A. Wyłomańska, R. Zimroz, Seismic signal discrimination based on instantaneous frequency, Vibroengineering Procedia 6 (2015), 200-205.