Menu

March 15, 2016, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (15 marca, godz. 14:15, sala 237) dr hab. Mieczysław Wodecki przedstawi referat pt. ,,Stare problemy, nowe metody optymalizacji dyskretnej".

Streszczenie. Omówione zostaną trzy, spośród obecnie prowadzonych, tematy badawcze.

1. Problemy szeregowania zadań wielomaszynowych (wieloprocesorowych) z różnymi kryteriami.

2. Harmonogramowanie "bez czekani" (no idle, no store) z uwzględnieniem balansowania zasobów.

3. Metody kierowania trajektorii obliczeń (w algorytmach metaheurystycznych) w "obiecujące" obszary przestrzeni rozwiązań.