Menu

Dec. 20, 2016, 2:15 p.m.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (20 grudnia, godz. 14.15, s. 237) dr Paweł Rajba przedstawi referat pt. ,,Metoda samplingu dla problemów optymalizacyjnych z niepewnymi parametrami''.

Streszczenie. W klasycznym modelowaniu problemów optymalizacyjnych przyjmuje się założenie, że parametry są dobrze określone. Jednak rzeczywistość bardzo często wymyka się temu założeniu i mamy wtedy do czynienia z parametrami problemów, które nie są dokładnie określone. Ta niepewność może mieć wiele źródeł, jak np. niedokładność pomiaru, niemożność wyznaczenia dokładnych wartości, przypadkowość, sprzeczność informacji czy subiektywność. Może też być modelowana na różne sposoby. W referacie zostanie zaproponowana metoda samplingu do znajdowania rozwiązań problemów optymalizacyjnych z niepewnymi parametrami modelowanymi przez zmienne losowe. Dodatkowo, poprzez zastosowanie teorii przedziałów ufności czas jej wykonania został poprawiony. Pokażę zastosowanie tej metody do rozwiązania problemu przepływowego z ograniczeniami czasowymi oraz z parametrami modelowanymi przez zmienne losowe o rozkładzie normalnym.