Menu

Jan. 10, 2017, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (10 stycznia, godz. 14.15, s. 237) mgr Filip Chudy przedstawi referat pt. ,,Grupowanie widmowe''.

Streszczenie. Grupowanie jest jednym z klasycznych problemów uczenia maszynowego. Ostatnimi czasy powodzeniem cieszy się metoda grupowania widmowego. To podejście łączy intuicję stojącą za PCA, grafy i metody numeryczne algebry liniowej, dając algorytm, który uzyskuje bardzo dobre wyniki i wysoką wydajność.