Menu

March 28, 2017, 2:15 p.m.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (28 marca, godz. 14.15, s. 237) zespół w składzie dr P. Gospodarczyk, dr hab. P. Woźny przedstawi referat pt. ,,Zmodyfikowane wielomiany Jacobiego i ich związki z wielomianami Bernsteina''.


Streszczenie. W referacie pokażemy, że zamianę bazy zmodyfikowanych wielomianów Jacobiego na bazę Bernsteina (i odwrotnie) przestrzeni wielomianów stopnia co najwyżej n z ograniczeniami można wykonać w czasie O(n2). W efekcie algorytm obniżania stopnia krzywych Béziera, który przedstawiono w (Bhrawy i inni, J. Comput. Appl. Math. 302 (2016), 369-384), a następnie poprawiono w (Lu i Xiang, J. Comput. Appl. Math. 315 (2017), 65-69), można znacząco usprawnić, ponieważ algorytmy zamiany baz w wymienionych pracach mają złożoność O(n3).