Menu

April 25, 2017, 2 p.m.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (25 kwietnia, godz. 14.15, s. 237) dr hab. Przemysław Kiciak (Uniwersytet Warszawski), autor popularnej książki ,,Podstawy modelowania krzywych i powierzchni'' oraz niedawno wydanego podręcznika ,,Geometric Continuity of Curves and Surfaces'' (zob. https://www.mimuw.edu.pl/~przemek/ksiazka.html ), przedstawi referat pt. ,,Jak zaprojektować powierzchnię gładką''.

Streszczenie. Tematem referatu jest optymalizacja kształtu powierzchni sklejanych reprezentowanych za pomocą siatek. Funkcjonał, którego minimum jest poszukiwane, jest całką z gradientu krzywizny średniej na powierzchni. Arbitralna topologia powierzchni wymaga, aby płaty wielomianowe wchodzące w skład powierzchni tworzyły połączenia klasy G2. W wystąpieniu opiszę konstrukcję płatów spełniających ten warunek i opartą na niej konstrukcję przestrzeni funkcyjnej będącej podstawą dyskretyzacji zadania wariacyjnego, a także metodę numerycznej optymalizacji.